Visie

Elke tekst is een brug tussen mensen. En bruggen, die moeten stevig zijn! Daarom worden alle teksten uitsluitend vertaald of gecontroleerd door moedertaalsprekers. Bovendien worden uw teksten bij voorkeur niet over meerdere vertalers verdeeld. Dit is immers nadelig voor de kwaliteit.

Tijdens het vertaalproces maken we gebruik van CAT-tools (Computer Aided Translation) om de consistentie te garanderen. Het spreekt voor zich dat we rekening houden met uw wensen, bijvoorbeeld als u bedrijfseigen terminologie wilt gebruiken. We passen eveneens lokalisatie toe, zodat uw tekst volledig aangepast is aan uw doelgroep. Online vertaaldiensten zoals Google Translate zijn uiteraard taboe.

Op uw verzoek wordt de vertaling door een tweede vertaler volledig nagekeken op juistheid en stijl en met de brontekst vergeleken. Zo laat u niets aan het toeval over!

Bij juridische vertalingen is het van belang te kijken in welk land de vertaling gebruikt zal worden. Ieder rechtssysteem heeft namelijk een eigen specifieke terminologie. Het begrip ‘eigendom’ heeft bijvoorbeeld niet noodzakelijk in ieder land dezelfde juridische betekenis. Als er voor brontekst en doeltekst twee verschillende rechtssystemen gebruikt worden, is volledige equivalentie tussen brontekst en doeltekst alleen mogelijk, als de rechtssystemen deels geharmoniseerd zijn. De werkwijze bij specifieke juridische begrippen is dan als volgt: 1. Gebruik van een equivalent (volledig equivalent, equivalent bij benadering, gedeeltelijk equivalent). 2. Het begrip niet vertalen en tussen haakjes uitleggen. 3. Gebruik van een beschrijvend equivalent. 4. Gebruik van een neologisme.

We behandelen al uw documenten en de verkregen informatie vertrouwelijk.

Voortgezette vorming:

VLEKHO Business School, Vertaalpraktijk en Taaltheorie, 2 dagen
KTV Kennisnet, webinar Einführung in die Deutsche Rechtsübersetzung (inleiding tot juridische vertalingen in het Duits),
4 uur
KTV Kennisnet, webinar Het Nederlands in België en Nederland, hoe zit dat nu precies?, 9 uur
KTV Kennisnet, webinar Een introductie tot CAT-tools: SDL Trados Studio, 1,5 uur
KTV Kennisnet, cursus op locatie over MemoQ, 2 dagen
KTV Kennisnet, webinar Culinair vertalen, 2 uur
Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, Literarisches Übersetzen – Kombi-Webinar: Texte redigieren mit Stil (literair vertalen – combiwebinar: teksten bewerken met stijl), 4,5 uur
University College London, Centre for Translation Studies, Transcreation, 1 dag


Lexicografische hulpmiddelen:

  • Eentalige woordenboeken en referentiewerken zoals Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands; Van Dale Thesaurus; van Wingerden, W. (2017). Maar zo heb ik het geleerd. Utrecht: Van Dale; Vlaams-Nederlands Woordenboek. (tweede druk). Antwerpen: Standaard Uitgeverij n.v.; Oxford English Dictionary; Longman Dictionary of Contemporary English; Duden; le Grand Robert e.a.
  • Tweetalige en meertalige woordenboeken zoals Groot Polytechnisch Woordenboek Duits-Nederlands; Groot Polytechnisch Woordenboek Frans-Nederlands; Groot Polytechnisch Woordenboek Engels-Nederlands; Van Dale – Groot beeldwoordenboek e.a.
  • Online terminologiebronnen zoals http://eur-lex.europa.eu/; http://www.scta.be/Terminologiedatenbanken?lang=NL-be; TermCoord met onder andere Thermsciences; Glossaries from EU institutions and bodies; Tilde Terminology; IATE; EuroTermBank, EuroVoc; UNTerm; FAOTERM; UNOGwTerm; UNESCOTERM; UNHCR; WTOTERM; ESCWA Glossary; VINTARS; UN Interpreters’ glossaries; UN Resolutions; OECD Terminology; MultiTes World Bank Thesauri; Humanterm; ITU Telecommunications; ILOterm; ILO Thesaurus; IMF Terminology; Lexicool NATO terminology; TERMIUM Plus; Le grand dictionnaire terminologique; AxoneFinance; Webopedia; Microsoft Language Portal; Electropedia, METETERM; WebTerm; MediLexicon; TermWiki.cim; TERMCAT; ISO Concept Database; FranceTerme; TERMPOST; LOGITERMWEB; TOURISTERM; Proz.com term search; JRC-IHCP ECHA-term; MINÉFITERM; ONTERM; SICE; TERMISTI; TERMDAT; TaaS; SAPterm; NATOTerm.

Enkele referenties

  • Algemene teksten: AZ Sint-Augustinus Veurne - Doggyhills - El Parador - Global Hotel Interiors - Hotel Recour - IPS Creation - Jan Eyskens Bewegingspraktijk - Professional Media Group - VDK Press - ...
  • Juridische teksten: Advocatenkantoor Gevaert-Waeyaert - Advocatenkantoor Vanspeybrouck - Fiduciaire Godderis - Maaskade Bevrachters - Verschillende documenten voor particulieren - ...
  • Technische teksten: Aquaterra - Architecten Rabaut - Bouworde West-Vlaanderen - Delrue Steel Invest - Delsael bvba - Deltaplus - Eclyps bvba - Emmanuel Fraeye - Envirocontrol - Mydibel NV - Oase NV - Van De Maele Multi-Techniek - Volièrebouw Lovebird - …

© Caroline Deforche - K. Boudewijnlaan 24 - 8810 Lichtervelde - | Comsa! | Gebruiksvoorwaarden | Algemene voorwaarden